Новини:


С емоционална празнична програма, изпълнена със стихове, песни и танци, днес бе открито облагороденото, излязло като от приказките, дворно пространство на най-голяма детска градина на територията на община Несебър - ДГ „Яна Лъскова“. Лентата на новата придобивка официално прерязаха кметът на Несебър Николай Димитров и директорът на ДГ „Яна Лъскова“ Мариана Минчева. В поздравителното си слово пред присъстващите градоначалникът припомни, че общината от години провежда приоритетна и последователна социална политика и инвестира средства за обновление и модернизиране на образователните заведения на своя територия.
Публикувано на 20.09.2023 от Пресцентър Община Несебър
Powered by CuteNews

ОБРАЗОВАНИЕ

На територията на община Несебър функционират 21 общински образователни институции – 6 основни училища, 1 обединено училище, 1 средно училище, 1 професионална гимназия, 11 детски градини и 1 Център за подкрепа за личностно развитие. Училищата и детските градини в община Несебър прилагат системата на делегираните бюджети.
Освен образователните институции, община Несебър осигурява възможност за развитие на творческите способности на децата и учениците чрез Обединена общинска школа по изкуства, общински театър и читалищата в град Несебър и селищата в общината.


Комисията по стипендиите (избрана от Общински съвет – Несебър с решение № 24 от протокол № 3/15.01.2020 г. и заповед на кмета на общината № 2252/24.09.2021 г.) съобщава, че от 01.09.2022 г. до 30.09.2022 г., на гише № 1 във Фронт офис 2 (Направление „Общинска собственост и хуманитарни дейности“) на община Несебър, се приемат документи за стипендии по чл. 18 от Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър. Необходимо е исканията да бъдат окомплектовани и да отговарят на измененията в Наредба № 16 от 05.04.2022 г.
При невъзможност от подаване на място, искането и приложените към него копия на документи за класиране на международни, национални и регионални конкурси, олимпиади и състезания в областта, за която се кандидатства, да се изпращат сканирани на имейл [email protected] .

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:
КРАСИМИРА ТОДОРОВА
Директор на дирекция „ЗОСД”

Публикувано на 31.08.2022 от Пресцентър Община Несебър
БЪРЗ ДОСТЪП: