СПИСЪК
на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурс


за длъжността „мл.експерт- юрисконсулт” в отдел „Контрол върху строителството” към дирекция „Устройство на територията, инвеститорски контрол и контрол върху строителството” при Община Несебър

Kонкурсната комисия, определена със заповед № 2252/02.11.2016 г. на кмета на Община Несебър, след преглед и преценка на представените документи, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:
Анна Георгиева Димитрова
Мирослава Дойчева Дойчева
Христина Маргаритова Димитрова
Яна Красимирова Пенкова

ІІ. Недопуснати кандидати: няма недопуснати кандидати.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 25 ноември 2016 г. /петък/ в 09.00 часа за провеждане на конкурс /решаване на тест/ в сградата на Община Несебър- ул. „Еделвайс“ №10, зала-партер.
Интервю с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на същата дата /25.11.2016 г./, след като бъдат проверени тестовете на кандидатите, в сградата на Община Несебър- ул.”Еделвайс” №10, зала-партер.

Нормативна база, върху която ще бъде изготвен теста:

Закон за устройство на територията
Закон за устройството на черноморското крайбрежие
Закон за административните нарушения и наказания
Административнопроцесуален кодекс

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
/Зам.кмет „Правно обслужване и общинска собственост”- Виктор Борисов/


Публикувано на 10.11.2016 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове