ДЕЙНОСТИ

КУЛТУРНА ПРОГРАМА, ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ, ЧИТАЛИЩА, МУЗЕИ, ГАЛЕРИИ, ООШИ, ОДК, НЕСЕБЪР СВЕТОВНО НАСЛЕДСТВО

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ, ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМА
ТУРИСТИЧЕСКИ ПОРТАЛ www.visitnessebar.org www.visitnessebar.bg
РИТУАЛНИ ЗАЛИ

ДОКУМЕНТИ, КОНТАКТИ, ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

ЦСРИ „СЛЪНЧИЦЕ”, МКБППМН, СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, МЛЕЧНА КУХНЯ: Деца от 10м. до 1г., Деца от 1г. до 3г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ, ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ

СПОРТНИ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ДОКУМЕНТИ, ПОБРАТИМЕНИ ГРАДОВЕ, СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Новини

Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър напомня на гражданите, чийто срок на абонамент за паркиране по уличните платна и междублоковите пространства изтича на 30 септември, да премахнат своевременно средствата, използвани за отбелязване на абонаментно право (табели, конуси и др.). След тази дата служители на общинска администрация ще започнат принудително отстраняване на обозначителните предмети, като не поемат отговорност за тяхното съхранение и цялост.
Публикувано на 27.09.2023 от Пресцентър Община Несебър

Извършени са ежегодните дейности по освежаване и подновяване на хоризонталната и вертикална пътна маркировка около учебните заведения в община Несебър. Районите около образователните институции отново бяха с приоритет, поради натоварването около тях, особено в есенно-зимния сезон. Работата около училищата и детските градини на съставните селища също е завършена в срок.
Публикувано на 27.09.2023 от Пресцентър Община Несебър

Община Несебър съобщава, че вандалска проява в Южния парк е довела до значителни щети по елементи от парковата инфраструктура – разрушена е част от паважна настилка и е порутен естетически елемент – декоративна каменна стена с шапка.
Публикувано на 26.09.2023 от Пресцентър Община Несебър

На провелия се 38-ми Международен турнир по спортни танци „Купа Бургас“ състезателите на Клуб по спортни танци „Несебър“ завоюваха следните отличия:
Кристиян Иванов и Златина Кондова – категория Junior 1 Basic program E class- Latina -1-во място. Двамата танцьори спечелиха още: в категория Junior 1 Basic program E class- Standart -1-во място; в категория Rising stars до 13 год. Standart -1-во място и в категория Rising stars Latina, до 13 год. 1-во място. Другите отличени двойки са :
Публикувано на 26.09.2023 от Пресцентър Община Несебър

От 5-ти до 11-ти септември състезателите от отбор „Несебър“ Веселин Томов и Мирослав Илчев, като част от националния отбор на България /общо 4 състезатели, най-добрите за последните 3 години/, взеха участие на Световното първенство по подводен риболов за 2023 г., което се проведе в град Ларедо, Испания. Двамата допринесоха за достойното представяне на България -11 място в крайното отборно класиране.
Публикувано на 25.09.2023 от Пресцентър Община Несебър
Powered by CuteNews


Архив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019


Комисията по стипендиите (определена със заповед на кмета на общината № 2252/24.09.2021 г.) съобщава, че от 01.09.2023 г. до 30.09.2023 г., на гише № 1 във Фронт офис 2 (Направление „Общинска собственост и хуманитарни дейности“) на община Несебър, се приемат документи за стипендии по чл. 18 от Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър. Искането и приложените към него копия на документи за класиране на международни, национални и регионални конкурси, олимпиади и състезания в областта, за която се кандидатства, могат да се изпращат и по електронен път – сканирани, на имейл [email protected] . Предвид предстоящите местни избори, заседанието на Комисията по стипендиите ще се проведе през втората половина на месец ноември 2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:
КРАСИМИРА ТОДОРОВА
Директор дирекция
„Здравеопазване, образование и социални дейности”

Създадена е Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД - безплатна за всички потребители. Платформата има за цел възможно най-бързо да уведомява собствениците на пчелини за предстоящи третирания с продукти за растителна защита. ЕПОРД се поддържа от Българската агенция по безопасност на храните.
Пчеларите се регистрират с имейл и номер на пчелин от удостоверението за регистрация на животновъдния обект.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 27.01.2021 от Пресцентър Община Несебър

В изпълнение на основна дейност по проект ИСУН № BG16M1OP002-5.002-0003 „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ИСУН № BG16M1OP002-5.002-0003-C01 от 31.05.2017 г., финансиран от „Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.”, е изготвен предварителен вариант на „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър” за периода 2018 – 2022г.
В предварителния вариант на актуализираната общинската програма за намаляване на нивата на замърсителите - фини прахови частици (ФПЧ10), с цел - достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния въздух в община  Несебър, се определят основните източници на замърсяване на територията на общината и се предлагат адекватни мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух.
На основание чл. 36, ал.1 и ал.2 от Наредба №7/ 1999 г. за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, Община Несебър осигурява достъп до Програмата на всеки заинтересован гражданин и организация на интернет  страницата на на отдел „Екология“ при Община Несебър http://nessebareco.com/. Всеки може да подаде своите препоръки или мнение на електронния адрес на отдел „Екология“: [email protected].


Предварителен вариант на „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър” за периода 2018 – 2022г.
Публикувано на 08.06.2018 от Пресцентър Община Несебър


ДРУГИТЕ ЗА НАС:


Официални филми на Община Несебър